How I work

* Nederlanse tekst staat onderaan deze pagina

Before you send me an e-mail please read all the info on my website and download the request form from my website. Please fill in the form with all relevant information, so I can make a good assessment if I am the right artist for you.

Please provide:

 • Your basic information.
 • Please feel free to tell me about your pronouns (he/she/them/they).
 • A short, but detailed description of your basic idea.
 • Optional; a rough indication of your budget.
 • Your information may be provided in Dutch or English.
 • Detailed description of the desired placement and size. Placement and sizing of your tattoo is important.
 • For example: “upper part of the lower left arm, approximately 7,5 cm wide x 12 cm height”
 • Photo(s) of the area where you would like the tattoo placed.
 • Details of other tattoos in the area that I may need to work around. (It’s best if someone else takes this / these picture(s).)
 • Details of your skin characteristics. Do you have sensitive skin? Have you gained or lost significant weight? Do you have scar tissue, or other issues you think might are relevant?
 • Relevant visual input / examples / inspiration. Ideally including my own work as a reference, or (graphic) work / photo’s you’ve found on the web. Please no tattoos by other artists.

If I believe I can make a custom design for you, you will receive an invitation for an online consultation. I’d like to take some time to get to know each other, so there’s a good connection between us before we even start tattooing.

During the online consultation I will give you a rough estimate for the tattoo session(s). In addition; for all custom designs, a design fee will be charged. The minimum cost for a tattoo is €150,00 regardless of size or complexity of the design.

If we both decide we are a good match for each other I will send you a payment request for both the sketching fee and a downpayment. Please note that downpayments are not refundable. It takes a lot of time to connect, brainstorm, sketch, design, email and do also have think like a business. This is not a hobby.

Good to know:

 • All information you provide in writing or during the online consultation is treated as personal and private information. I will not share the information you provided me without your consent.
 • I don’t copy other artists work.
 • I don’t copy my own tattooed work. I may re-use design elements to create my own style, but every design is different and unique.
 • I will do my upmost best to make the best tattoo for you, but please remember that tattooing is handwork and we are no laserprinters.
 • There are a few places I prefer not to work on, namely the face, neck and rib area. Depending on the design, I might not be able to accept your request for these areas.
 • Most of my work is not very suitable for cover-up work, due to the fine and graphic nature of my work.
 • I don’t do touch ups by other artists.
 • Touch up sessions are free within 3 months after your last session. After three months I will have to charge a small payment for materials and time.
 • After receiving your completed request form, I will take the time to ensure your request is a good match with my style of tattooing.
 • Take in consideration, that I need time to read all request forms. It might take a while before you receive a response.
 • If I can’t help you with your request, please don’t be offended. If I think there’s a better artist for your specific design/style wishes, I’ll make sure to inform you and provide you with their info.
 • The minimal age for getting a tattoo is 18 years

ALL HUMAN BEINGS ARE WELCOME AT ALL TIMES

Lees voordat je mij een e-mail stuurt eerst alle info op mijn website en download het aanvraagformulier van mijn website. Vul het formulier in met alle relevante informatie, zodat ik een goede inschatting kan maken of ik de juiste artiest voor je ben.

Geef a.u.b. op:

 • Je basisgegevens.
 • Voel je vrij om me te vertellen welke pronouns je wil gebruiken (he/she/them/they).
 • Een korte, maar gedetailleerde beschrijving van je basisidee.
 • Optioneel; een grove budgetindicatie
 • Je kan me in Nederlands of Engels mailen.
 • Gedetailleerde omschrijving van de gewenste plaatsing en maat.
 • Plaatsing en maat van je tatoeage is belangrijk. Bijvoorbeeld: “bovenste deel van de linker onderarm, ongeveer 7,5 cm breed x 12 cm hoog”
 • Foto(‘s) van de plek waar je de tatoeage wilt laten plaatsen.
 • Details van andere tatoeages in de omgeving waar ik misschien iets aan moet doen. (Het is het beste als iemand anders deze / deze foto(‘s) maakt.)
 • Details over je huidkenmerken.
 • Heb je een gevoelige huid?
 • Ben je aanzienlijk aangekomen of afgevallen?
 • Heb je littekenweefsel of andere zaken waarvan je denkt dat ze relevant kunnen zijn?
 • Relevante visuele input / voorbeelden / inspiratie.
 • Idealiter inclusief mijn eigen werk als referentie, of (grafisch) werk / foto’s die je op internet hebt gevonden.
 • Liever geen tatoeages van andere artiesten.

Als ik denk dat ik een ontwerp op maat voor je kan maken, ontvang je een uitnodiging voor een online consult. Ik wil graag wat tijd nemen om elkaar te leren kennen, dus er is een goede band tussen ons voordat we zelfs maar beginnen met tatoeëren.

Tijdens het online consult geef ik je een ruwe schatting voor de tattoo sessie(s). In aanvulling; voor alle custom designs wordt een design fee in rekening gebracht. De minimale kosten voor een tatoeage zijn €150,00 ongeacht de grootte of complexiteit van het ontwerp.

Als we allebei besluiten dat we een goede match voor elkaar zijn, stuur ik je een betalingsverzoek voor zowel de schetsvergoeding als een aanbetaling. Houd er rekening mee dat aanbetalingen niet worden gerestitueerd. Het kost veel tijd om verbinding te maken, te brainstormen, te schetsen, te ontwerpen, te mailen en ook nog eens te denken als een bedrijf. Dit is geen hobby.

Goed om te weten:

 • Alle informatie die je schriftelijk of tijdens het online consult verstrekt, wordt behandeld als persoonlijke en privé-informatie.
 • Ik zal de informatie die je me heeft verstrekt niet delen zonder uw toestemming.
 • Ik kopieer geen werk van andere artiesten.
 • Ik kopieer mijn eigen getatoeëerde werk niet.
 • Ik kan wel elementen hergebruiken om mijn eigen stijl te creëren, maar elk ontwerp is anders en uniek.
 • Ik zal mijn uiterste best doen om de beste tatoeage voor je te maken, maar onthoud alsjeblieft dat tatoeëren handwerk is en we geen laserprinters zijn.
 • Er zijn een paar plekken waar ik liever niet aan werk, namelijk het gezicht, de hals en het ribgebied.
 • Afhankelijk van het ontwerp kan ik je verzoek voor deze gebieden mogelijk niet accepteren.
 • Het meeste van mijn werk is niet erg geschikt voor cover-up werk, vanwege het fijne en grafische karakter van mijn werk.
 • Ik doe geen touch-ups of reparaties van andere artiesten.
 • Touch-up sessies zijn gratis binnen 3 maanden na je laatste sessie.
 • Na drie maanden zal ik een kleine vergoeding voor materialen en tijd in rekening moeten brengen.
 • Na ontvangst van je ingevulde aanvraagformulier, zal ik de tijd nemen om ervoor te zorgen dat je verzoek goed aansluit bij mijn stijl van tatoeëren.
 • Houd er rekening mee dat ik tijd nodig heb om alle aanvraagformulieren te lezen. Het kan even duren voordat je een reactie ontvangt.
 • Als ik je niet kan helpen met je verzoek, wees dan niet beledigd. Als ik denk dat er een betere artiest is voor jouw specifieke ontwerp/stijlwensen, zal ik ervoor zorgen dat ik je op de hoogte breng en je hun info geef.
 • De minimale leeftijd voor het laten tatoeëren is 18 jaar

ALLE MENSEN ZIJN TE ALLEN TIJDE WELKOM